Sản phẩm
Công Ty TNHH NVC Việt Nam đã tham gia phong trào thi đua " GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN " trên địa bàn quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng
Công Ty TNHH NVC Việt Nam đã tham gia phong trào thi đua " GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN " trên địa bàn quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng
Phong trào thi đua“Gia đình tiết kiệm điện” nhằm mục đích phát huy vai trò của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong việc tham gia tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình.

Hình ảnh Công Ty TNHH NVC Việt Nam tại Hội Thảo
 
Công ty TNHH NVC Việt Nam đã được chương trình tin tưởng chọn là đơn vị giới thiệu sản phẩm và mang sản phẩm chất lượng, tiết kiệm điện hiệu quả trong sinh hoạt gia đình đến người tiêu dùng.